Stichting Eigen Heim is op 5 April 1928 opgericht onder de naam 'Klein Bezit'. De stichting kocht met gelden van overheden en instellingen grond aan waardoor landarbeiders op een goedkope manier een stukje grond konden kopen voor een eigen huis en om zelf groente te verbouwen.

In de loop van de tijd is de oorspronkelijke stichting overgegaan in de Stichting Eigen Heim. Deze schenkt geldelijke bijdragen aan instellingen, verenigingen en particuliere initiatieven zolang er een zekere betrokkenheid met het dorp Westervoort is. Met deze steun kunnen sociale- en culturele activiteiten ontwikkeld worden die zonder de geldelijke steun moeilijk of niet realiseerbaar zouden zijn.

De stichting wordt gevormd door een bestuur van een zevental personen. Dit aantal is historisch bepaald en bestaat tegenwoordig uit willekeurig gekozen personen uit de Westervoortse bevolking. Zij zijn zelf alert op zaken die mogelijk steun verdienen, maar er zijn ook veel verenigingen en instellingen die de stichting zelf benaderen via o.a. deze website.